aydınlanma çağı

Kalbin Yeni Yolu

RUH UYANIŞI İLE

“YAŞAMININ DÖNÜM NOKTASI”

 • HAYATIN ANA AMACINI ALGILAMANA REHBERLİK EDER

  İnsan amaçsızlığının boşluğunu zevklerle tatmin etmeye çalışır, bilmez ki bu dünyanın zevkleri ruhunun gerçekten peşinde olduğu mutluluğu karşılamaz. Her insanın esas ortak olan sorunu, yaşama sebebinin ne olduğunu bilmemesidir. Bir insan tüm hayatını yaşamının ana amacını bulmadan geçirebilir, fakat hayatında bunu itiraf etmese de onu aramaya başlayacağı bir zaman gelecektir. Zira insan yeterince mutlu olamayacak ve arzularını tatmin etmek için gösterdiği tüm çabaların boşuna olduğunu görecektir. Yaşamın ana amacı, ruhun iştahıdır ve bir gün gelecek ki kişi ruhun iştahını diğer bütün iştahlardan daha fazla hissedecektir. Şüphesiz herkes, ruhun iştahını tatmin etmek için bilinçsiz bir arzu duyar, fakat kişinin günlük hayattaki uğraşları onu o kadar meşgul tutar ki buna dikkat edecek zamanı olmaz. Bu amaç ise, ruhsal olgunlaşma ve manevi gelişimdir.

 

 • HAYATININ KİŞİSEL AMACINI BULMANA REHBERLİK EDER

  Hayatın ana amacı hemen anlaşılamaz ve bu nedenle her insan için en iyi olan, önce hayattaki amacının peşine düşmektir. Çünkü insan kişisel amacını gerçekleştirmekle bir gün içsel amacının gerçekleşmesine de ulaşacaktır. Amacı konusunda kesin olmayan kişi henüz hayat yolundaki yolculuğuna başlamamıştır. Bu nedenle kişi önce ne kadar küçük olursa olsun amacını belirlemelidir. Bir kez amaç belirlendiği zaman hayata başlanmış olur. Pek çok insanın bir türlü hayatlarının uğraşını bulamadıklarını görüyoruz. Kişi, amacını bulmadığı sürece bir şeyden diğerine gidip duracak ve hayatın ona karşı olduğunu düşünecektir. Sonra kişiler ve olaylara, hemen her şeye bir kusur bulacaktır. Eğer kişi amacını bulursa doğru yolda olduğunu bilir. Eğer kişi her yaptığında ilerlemek için sabra ve güvene sahip değilse çok şey kaybeder. Kişinin üstlendiği iş ne kadar küçük olursa olsun, eğer bunu tamamlarsa büyük şey başarmış olur. İnsana güç veren başardığı iş değil, başarma olgusunun kendisidir. Benzer şekilde mutluluğu da, ya kazanmaya çalışır, ya da dış kaynaklarda arayıp dururuz. Oysa mutluluk, yaşamın amacında keşfedilmeyi beklemektedir. İnsan yolunu bulduysa, bu yolun kendisi mutluluktur.

 

 • DERİNLERİNDEKİ ÖLÜM KORKUSUNU AŞTIRIR

  Ruh bir kez dış giysisinden bağımsız olarak kendisini, kendi hayatını hissetmeye başladığı zaman hayata güvenmeye başlar ve artık ölüm denilen şeyden korkmaz. Tüm çağlarda bilge insanlar ruha fiziksel bedenden bağımsız olduğunu kavraması için bir şans vermek amacıyla meditasyon yapmışlardır. İnsan meditasyon yaptığında bedenden ibaret olmadığını bedenin bir örtü olduğunu anlayacaktır. Eğer yeterince derin bir meditasyon yaparsa, aslında zihin de olmadığını, tıpkı beden gibi zihnin de kendisine bir örtü olduğunu görecektir. Örtüler, süptil olmayan dünya ile haşır neşir olmaya yarayan aletlerdir. İnsanlar, yaşamını sürdürürken ya bedeniyle ya da zihniyle özdeşleşmiştir ve bu özdeşleşme onun ruhunu sınırlar. Sadece onu sınırlamakla da kalmaz, ruhu ölümlü de kılar. Gerçekte ruh ölümlü değildir, fakat eğer ruh ölümlülüğe inanırsa bu aynı ölümlü olmak gibidir. Öyleyse, geçici beden-zihin bilincinden, ölümsüz ruh bilincine geçmemiz gerekir.

 

 • İÇ DÜNYANIN KEŞFİNİ SAĞLAR

  Tıpkı dış dünya ve yaşantısı olduğu gibi bir iç dünya ve yaşamı vardır. Zihin dış dünya ile iletişiminde, olayları, isimleri ve görüntüleri etiketleyerek ¨bilgiye bilgi ekleme¨ sistemi ile çalışır. Etiketler daha sonra iç dünya ile aramıza perde olarak girerler. Öyle ki insan içsel bilgeliğinden, hatta bir iç dünyası olduğundan bile habersiz kalabilir. Bilgelik, içsel dünyanın bilgisi olduğu için, kişinin daha önce öğrendiği bilgiyle karşılaştırılamaz. Kişi bu yolda aldıklarını daha önce kabul ettiği düşüncelerle bağdaştıramaz; bu ikisi bir arada olamaz. Daha fazla bilgi edinerek oluşan eksikliği tamamlamaya çalışmak çoğunluğun yaptığı ters yöne gidiştir. Kişi, tam tersine edinilmiş bilgi birikimini ne kadar çabuk unutabilirse bu ruhsal yola girme amacına ulaşmaya o kadar muktedir olunur. Kişinin bu dünyaya dair bir şey öğrenmek için duyduğu şevki, bunu unutmaya yöneltmesi gerekir ki iç yaşama dair bir şey öğrenebilsin. Çalışmaların sabır ve çaba ile sürdürülmesi gerekecektir.

 

 • RUHUN UYANIŞINI GERÇEKLEŞTİRİR

  İnsan, günlük uykusundan uyandığında, kendi zihinsel illüzyonuna uyanmış oysa realite dünyasına uyumaya devam etmektedir (Bknz; sitemizdeki Platon’un mağarası belgeseli) Yani, insanlar dıştan uyanık olduğu zaman iç dünyasında uyumaya devam ederler. Normalde insan işlerinin, hayat koşullarının, bedeninin ve zihninin bilincindedir, fakat ruhunun bilincinde değildir. Ruhun uyanması, ruhun kendi bilincine varması anlamına gelir. Ruhun bilincinde olmak için insanın belli bir şekilde çalışması gerekir, çünkü ruh kendinin bilincinde değildir. Ruh, kendine alet olması gereken beden ve zihinle özdeşleşerek kendi özgürlüğünden, kendi güzelliğinden habersiz hale gelmiştir. Ruhun uyanışındaki ilk safha, insanın bildiği her şeye, sahip olabileceği bütün bilgilere karşı hissettiği bir tatminsizlik duygusudur. Kişi kitapların ve inançların öğretemediği, sözcüklerin açıklayamayacağı kadar daha yüksek ve büyük bir şey olduğunu hissettiği bir aşamaya gelir. Sonrasında insan, şeylerin göründükleri gibi değil, oldukları gibi olduğunu görmeye başlar. Bir zaman gelir ki zihninde kabul ettiği her şey, inandığı her şey artık daha önce göründüğünün tamamen zıttı gibi görünmeye başlar. Zenginlik, ilişkileri, mevki, peşinde koştuğu her şey, hepsinin görünüşü değişir. Dönüşümle ruhumuz gözlerini açıp uyandığında bilincimiz de hayata bakışımızı değiştirir. O zaman bütün hayatımız değişir; aynı dünyada yaşarız fakat o, çok farklı bir dünya haline gelmiştir.

 

Bizimle irtibata geçmek isterseniz;

Lütfen info@kalpterapi.com adresine mail atınız.