Tekamül

Kalpterapi Yaşam Okulunda Çalışma Sistematiği

 Çalışmaların ana amacı kişiyi en yüksek potansiyeline, kendi içinde tamlığa ulaştıracak iki gruba ayrılır. 1.ve 2. Etaplardan meydana gelen ilk grup çalışmalarının amacı; zihinsel ve bedensel altyapıyı hazır hale getirmektir. 3. Ve 4. Etaplardan oluşan ikinci grup çalışma ise kişinin potansiyeli elverdiği ölçüde aşkın benliğine ulaştırmak, bir samadhi (Aydınlama) deneyimine ulaşmasına rehberlik etmektir. Tabi ki aşağıda sadece birkaç ana başlık verilmiştir.

Ne Yapıyoruz?

1. ETAP

Psikoloji-zihin-beyin” üzerine yapılan çalışmalar, bedensel çalışmalar ve beslenme farkındalıklarından oluşur. Etap amacı zihni ve bedeni olabildiğince sağlıklı ve hazır hale ulaştırmaktır.

Etap çalışmaları aşağıdaki gibidir;

 •  Öncelikle mevcut zihinsel durumun tespit edilmesi gereklidir. Özenle hazırladığımız sistem ile mevcut zihinsel durumun haritasını çıkarılır. Zihinsel harita ile kişinin kendisi hakkında edinemediği/edinemeyeceği bilgi ve tespitlere sadece birkaç saat içinde ulaşılır. Sonra tespit edilen sorunlar ve mevcut zihinsel seviyeye göre kişiye özel bir yol haritası, çalışma programı hazırlanarak ihtiyacı olan çalışmalara başlanır.
 • EMDR, EFT, psikoterapi yöntemleri ve bilişsel davranışçı terapi yöntemleri ile psikolojik sorunlar ve travmalar üzerinde çalışmalar yapılır.
 • Kişinin oluşan zihin haritasına göre, kalpterapi dönüşüm sistemi uygulanmaya başlanır.
 • Beslenme değişimi ile beden gibi beyninde gerekli şekilde beslenmesini sağlanır.
 • Konusunun uzmanı olan Kalpterapi eğitmeni, ihtiyaç ve mevcut durum doğrultusunda kişiye özel çalışma programını hazırlar. Bu eğitim günlük kas-tendom, esneme, kilo dengesi, yeterli kan dolaşımını sağlamak gibi çeşitli uygulamalar içerir.

 

2. ETAP

Bu etapta zihinsel arınma, kendini takip, yüksek bilinçlilik ve farkındalık çalışmaları ile tekamül yolunda ilerlenir.

Etap çalışmaları aşağıdaki gibidir;

 • Kişinin ben diye bahsettiği, aslında kendisinin seçerek oluşturmadığı, çevre ve dış etkenler tarafından oluşturulmuş benliktir. Bu benliğin kendini ve evreni algılaması ise, çoğunlukla dar çamurlu bir pencereden dünyayı algılamaya çalışmasından ibarettir. Bu sebeple etapta ilk olarak kişiyle kendini takip ve bilme sistematiği çalışmaları başlanır.
 • Kişinin duyguları, kaygıları ve inançlarıyla savrulduğu farkındalığı kişiye kazandırılır. Zararlı şemalar, inançlar, mantık hataları ve bakışaçılarının değiştirilmesi çalışmaları uygulanır.
 • Beynin fiziksel yapısı ile zihnin ilişkisi ve kimyasal dengesi, beynin etkin şekilde çalışıyor olması için gereklidir. Beynin yapısı, iletişimi ve dengesi hakkında yeni farkındalıklar edindirilir, farkındalıkları hayata geçirecek gerekli çalışmalara başlanır.
 • Zihinsel merkezlerin farkındalığı edindirilir ve merkezleri dengeye getirme çalışmaları yapılır.
 • Yeni farkındalıklar edinme ve daha önemlisi o farkındalıkları hayata sokabilme yeteneği kazanılır.

 

3. ETAP

Evrensel birliği yaşamaya başlama, evrensel yasaların etkisi, zihinsel illüzyonun yansıması ve zihinsel dengelenme çalışmaları yapılır.

Etap çalışmaları aşağıdaki gibidir;

 • Her kişinin kendisine has olan kişiliğine göre dönüşüm çalışmasına başlanır.
 • Evrensel-zihinsel yasaları öğrenerek yaşama sokmaları sağlanır.
 • Enerji dönüştürme ve enerji kaçaklarını engelleme yöntemlerini öğrenmeye ve uygulamaya başlama.
 • Algıda seçicilik farkındalığı edindirilip, özgürleşme çalışmaları yapılır.
 • Kişinin zanları, duyguları, hormonları ile savrulmasından tamamen kurtuluşu sağlanır.
 • Beyinsel-zihinsel dengeye ulaşarak yaşamda şuurla güç kullanmak üzerine çalışılır.

 

4.ETAP

Zihinsel eski yazılımı yenisi ile değiştirerek var oluş sebebini gerçekleştirmeye başlayabileceği son etaptır.

Etap çalışmaları aşağıdaki gibidir;

 •  Kişinin kendisini oluşturan zihinsel katmanları öğrenmesi, kendi öz varlığıyla ve tüm zihinsel katmanlar arasında iletişimin tam olarak sağlanması.
 • Kişisel katmanlar arasında dengede kalmayı öğrenmek.
 • Evrensel bakış ve olanın hakikati ile yaşamak.
 • Kişisel yazılımdan nihai arınışın sağlanması. Daha üst iradeye geçiş.
 • Yüksek bilinçlilikle oluşturulmuş yeni yazılımın oluşturulması.
 • Kendini gerçekleştirme; yaşam ve var oluş sebebini gerçekleştirmek.
 • Düşüncelerin nesnelleştirilmesini öğrenme.
 • Evrenin ve yaratılışı sağlayan sürecin sırları.
 • Enerji yasalarını kullanmanın tüm düzeyleri.
 • Bilincin kristalleştirilmesi yoluyla ölümden sonra devam etmesi.
Sizde bu çalışmanın içinde yer almak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz.  info@kalpterapi.com