Next Generation AI series. Composition of  fusion of human head and fractal shape to serve as a supporting backdrop for projects on mind, consciousness and spirituality

Yeni kalbe yeni yol gerekir!

Eski yollar hem hakiki hem de muhteşem idiler. Kendi zamanlarına, insanına, zihnine hitap edecek en uygun şekilde oluşturuldular.

Lakin objektif bir bakışla ne derece günümüz insanına uygun kalabileceklerini sorgulamamız gerekir. Değişen insan yaşantısı ve ihtiyaçları, beynin yapısı değişmişken, insan dna’sı her nesilde nesile değişiyorken, insanın toplumsal yapısı, yaşadığı deneyimler ve değişken duygusal çalkantılar bu derece yoğunlaşmışken, eskiler ne derece günümüz insanına etkin bir fayda sunabilecektir.

Maalesef günümüzde eski insanlardan çok daha yoğun bir yaşam temposuna, karmaşaya, strese maruz kalmaktayız. Özümüze eskisinden çok daha uzak düşmüş, illüzyonun çok daha derinliklerine dalmış bulunmaktayız. İnsan ilişkileri eskisinden çok daha karmaşık, yüzeysel ve hatta yapmacık.

Eski öğretileri incelediğimizde, öncelikle öğrenciyi tanımak, ona kendini takip ettirip yüzleştirmek ve kişinin ilerlemesinin önünde en büyük engel olan öğrencinin geçmişini yanlış anlamlandırması ve travmalarının çözümlenmesi üzerinde durulmuştur. Eski dönemlerdeki mevcut bilgi birikimi ve kişisel tecrübelerle oluşturulmuş bu yöntemler, ya çoğu öğrenci üzerinde başarıya ulaşamamış, ya da uzun yıllara dayandırılmış arınma çalışmaları ile başarıyı getirebilmiştir.

Gelişen bilimle beraber, insan beyni, zihni ve psikolojisi üzerinde zaman içerisinde birçok yeni bilgiler edinilmiş, yeni yöntemler geliştirilmiştir.

Öyle ki, eskiden uzun yıllar süren zihni arındırma (eski çarpık yapıyı silme), travmaları aştırmak (algının özgürleşmesi), kişinin beyni, zihni ve psikolojisini değiştirip geliştirmek (yeni yüksek bilinci imar) mümkün olabilmektedir.

Kabul etmek gerekir ki, Yeni kalbin yeni yolu olmalıdır. Eskiyi saygı sevgi ve bize sunduğu temel yapısı ile kucaklayıp, tekamülün son getirisi olan ilmi üzerine eklemek, güncellemek, uyumlamak, en önemlisi şimdinin olanı, şimdiki olanı, şu an talip olana sunmak gerekir.

Psikoterapi ve nörobiyoloji bilgilerini ve günümüzde bilgiye kolay ulaşmanın kazancı olan geniş çaplı ve hızlı bilgi edinebilmeyi, yani şu anın ilmini, eskinin oluşturduğu bilgi ve bilgelikle pekiştirmek gerçekçi ve kaçınılmaz olan tek yoldur.

Zaman durmadan akmakta ve tekamül her düzeyde devam etmektedir. Evrensel varlık ilerliyor, değişiyor ve gelişiyor. Değişmeyen tek bir şey kalmıyor. Zamanın ve varlığın tekamülünün akışına ayak uydurmak, zaman şimdi de iken, varlık tam şu anda burada mevcut iken, akışta varlıkla güncellenerek akmak gerekir.

Bu sebeple yeni kalbin yeni yolu, asla bilimsellikten uzaklaşmayan, eski öğretileri de döneminin bilgeliği olarak kabul edip kendine temel olarak almış olan bir yol olmalıdır.

Yolumuz, daima ileriye doğru giderken, kalbine tutunmuş olan, özüyle tekrar kavuşmuş hakiki bir insan olabilme yoludur.

Sevginin yolu, özüyle bir, yüksek bilinçli ve özgür zihinli insan olma yoludur.